• XII /15Otváracia konferencia
  Dňa 15.12. 2015 sa uskutočnilo zahájenie projektu Otváracou konferenciou v Business Centre Košice. Konferencie sa zúčastnilo 50 osôb.
 • I - II /16Prieskum a analýza vzdelávacích potrieb, spustenie webovej stránky projektu
  Cieľom dotazníka je zistiť záujem škôl a školských zariadení v Košickom a Prešovskom kraji o programy lesnej pedagogiky.
 • II -V /16Prípadová štúdia, tvorba vzdelávacieho programu
  Na základe identifikovaných potrieb cieľových skupín bude vytvorený vzdelávací program zameraný na ekoturizmus a lesnú pedagogiku.
 • II -XII /16Demonštračné vzdelávacie objekty pre hendikepované osoby a ostatných návštevníkov
  Budovanie turistickej infraštruktúry s demonštračnými vzdelávacími objektmi pre ekoturizmus a lesnú pedagogiku (zážitkové náučné chodníky, oddychové zariadenia, pozorovacie zariadenia, vzdelávacie objekty, bezbariérové prvky) v partnerstve s Mestskými lesmi Košice a.s., Propopulo Poprad, s.r.o. a vytvorený prírodný areál v meste Užhorod a Zacharovanyi kraj v regióne Irshava.
 • III -IX /16Štúdijne cesty
  80 účastníkov študijných ciest bude mať možnosť poznávať miesta s najlepšími príkladmi práce na Slovensku, v Nórsku a Ukrajine, ktoré posilnia ich praktické zručnosti, poskytnú im inšpiráciu pre širšie poskytovanie verejnoprospešných služieb verejnosti s dôrazom na európske normy a štandardy trvalo udržateľného lesného hospodárenia (certifikácia lesov).
 • VII -X /16Tréning trénerov
  Realizácia tréningu trénerov pre 40 účastníkov zo Slovenska a Ukrajiny a následne akreditovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci systému celoživotného vzdelávania.
 • VII -VIIIMedzinárodný detský tábor
  Lesný tábor po anglicky pre 40 detí bude zameraný na výmenu skúseností a poznatkov, formálnu a neformálnu komunikáciu, zlepšenie porozumenia a jazykových zručností, poznávanie prírodného a kultúrneho dedičstva na dotknutom území, podporia spoluprácu aktérov pri zvyšovaní povedomia o význame, hodnotách a produktoch lesov v celom regióne.
 • VII -XIProgram pre deti
  Lesná pedagogika pre 120 detí, bude zameraný na výmenu skúseností a poznatkov, formálnu a neformálnu komunikáciu, zlepšenie porozumenia a jazykových zručností, poznávanie prírodného a kultúrneho dedičstva na dotknutom území, podporia spoluprácu aktérov pri zvyšovaní povedomia o význame, hodnotách a produktoch lesov v celom regióne.
 • IV /17Záverečná konferencia
  Záverečná konferencia
 • IV /17Lesnícke dni 2017
  Lesnícke dni ponúkajú program podujatí určených pre širokú verejnosť a zameraných na interaktívne informovanie verejnosti o zaujímavostiach slovenských lesov, špecifickosti lesníckej práce a činnostiach, ktoré prinášajú benefity pre celú spoločnosť.