Pozvánka – Lesný sprievodca

Zoznam Lesných sprievodcov na území Slovenska

Zoznam Lesných sprievodcov na území Ukrajiny

Prvé dva októbrové týždne sa pre 19 slovenských a 20 ukrajinských lesníkov na východnom Slovensku stali časom učenia sa, pretože absolvovali vzdelávací program s názvom Lesný sprievodca.

Prvý vzdelávací program pre 19 účastníkov sa uskutočnil v Poprade v termíne od 3. do 7. októbra 2016, druhý v Zlatej Idke v termíne od 10. do 14. októbra 2016 tiež pre 20 účastníkov. Slovenskí a ukrajinskí lesníci získali nové poznatky z metodiky sprevádzania, lesnej pedagogiky ako zážitkovej formy sprevádzania, zásad prvej pomoci v lese, environmentálnej etiky či z ukážky prezentácie prírodného bohatstva daného regiónu. Frekventanti kurzu pripravili a zrealizovali aj modelový zážitkový program pre vybrané deti. Náučný chodník Pramenisko v Tatranskej Lomnici sa 6. októbra stal centrom diania modelovej ukážky zážitkové sprevádzania pre 28 detí zo Základnej školy Spišská Teplica. O týždeň neskôr, 13. októbra, počas druhého vzdelávacieho programu, zažilo 26 detí zo Základnej školy Nižný Klátov zážitkové sprevádzanie na Náučnom chodníku Jasov.

Frekventanti kurzu počas týždenného intenzívneho vzdelávacieho programu nadviazali aj hlboké osobné vzťahy. Slovenskí účastníci prejavili záujem navštíviť Ukrajinu a spoznať aktivity, ktoré robia v jednotlivých lesných celkoch či ekocentrách, ale aj vidieť prírodu Karpatského lesa za slovenskou hranicou. Ukrajinskí účastníci vysoko ocenili bohatosť informácií i praktických zručností, ktoré vzdelávacím programom získali. Skĺbenie teórie s praxou im dalo komplexné poznatky, ktoré vedia hneď aplikovať vo svojich environmentálnych programoch pre rôzne cieľové skupiny. Odborné sprevádzanie v lesnom prírodnom prostredí predstavuje potenciál pre rozšírenie ponuky služieb zabezpečovaných organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti lesného hospodárstva.

Vzdelávací program Lesný sprievodca, akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,   pripravilo Národné lesnícke centrum (NLC Zvolen) v rámci projektu Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér (FOR SOC, CBC01013), ktorý je podporený z grantov Nórskeho finančného mechanizmu – správcom programu Cezhraničnej spolupráce  je Úrad vlády SR.

I. vzdelávací program v Poprade | 3.-7.10.2016
II. vzdelávací program v Zlatej Idke | 10.-14.10.2016
Videoreportáž zo zážitkového programu lesnej pedagogiky na Náučnom chodníku Jasov | 13.10.2016