Kvôli nepriaznivému počasiu sa však program presunul pred Múzeum tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici a neskôr pokračoval v kinosále múzea.
O týždeň neskôr, 13. októbra, počas druhého vzdelávacieho programu, zažilo 28 detí zo Základnej školy Nižný Klátov zážitkové sprevádzanie na Náučnom chodníku Jasov.

Pramenisko v Tatrách | 6.10.2016
Náučny chodník v Jasove | 13.10.2016
Dobšiná | 17.02.2017
ZŠ Kežmarská, Košice | 28.04.2017