Унікальна природна і культурна спадщина, високий рівень лісового покриву і добре збережені екосистеми з багатим біорізноманіттям на прикордонних територіях Словаччини і України створюють широкі можливості для розвитку відпочинку та екологічного туризму у лісах. Площа лісів в Закарпатській області становить 724 000 га, або 56,6% території області, в Прешовському самоврядному краї площа лісів становить 440 800 га, або 49,2% території, а в Кошицькому самоврядному краї – 266 922 га, або 39,6% території. Ці найвищі в Європі показники забезпечують інтерес до даної території. Однак такі можливості наразі використовуються не повністю, особливо у порівнянні з іншими сільськими територіями Європи, де подібні регіони мають значний прибуток від рекреації на природі. На даній території, особливо в її лісах і лісопарках, не вистачає відповідної туристичної інфраструктури та послуг, що підвищують рекреаційний потенціал регіону, пропагують здоровий активний спосіб життя, активний відпочинок на свіжому повітрі і дозвілля, сприяючи поширенню інформації про регіон серед місцевої громади. Не вистачає програм підвищення екологічної обізнаності місцевої громади, з акцентом на важливості лісових екосистем і сприянні розвитку лісів як здорового і цікавого навчального середовища, місця для відпочинку і здорового способу життя. Молоде покоління, зокрема, віднедавна почало проводити більше часу в закритих приміщеннях, таким чином втрачаючи зв’язок з природою, що призводить до низки фізичних і психологічних проблем. Тим не менш, інтерес до активного відпочинку серед молоді дещо активізувався, і важливо, щоб ця тенденція розвивалася. Згідно результатів опитування PISA (програми оцінювання для іноземних студентів) навички і знання про природу студентів прогресивно зменшуються у зазначеній області. Крім того, люди з обмеженими можливостями мають на практиці дуже обмежений доступ до природних територій.
Проект спрямований на створення транскордонного партнерства, спрямованого на підтримку розвитку туризму і його пропагування (особливо лісового туризму) разом зі збільшенням потенціалу багатофункціонального ведення лісового господарства для виконання лісом соціальних функцій і надання послуг відвідувачам і туристам, у тому числі молодому поколінню і людям з обмеженими можливостями. Партнери та інші організації сформують спільний словацько-український кластер, спрямований на зміцнення економічного співробітництва і підтримку сталого розвитку, туризму та використання природних ресурсів. Кластер сприятиме інтенсивному обміну інформацією, консультаціям, підвищенню потенціалу своїх членів і просуванню передового досвіду для розвитку регіону. Кластер є мережею добровільного партнерства без статусу юридичної особи. Мета кластеру полягає в тому, щоб проводити спільні транскордонні заходи і події, присвячені вивченню природної і відповідної культурної спадщини території та забезпеченню підтримки поінформованості людей про роль лісів для сталого розвитку на нашій планеті та потребу у відповідальному громадянстві. Крім того, метою проекту є підвищення рівня знань про ліси, їх цінності та продукти, та поглиблення розуміння природи, особливо серед молоді. Це повністю відповідає політичним документам обох країн щодо лісів, а саме: Державній програмі «Ліси України на 2010-2015 роки» та «Національній лісовій програмі Словацької Республіки».
Створене транс-кордонне партнерство різних організацій зі Словаччини, України та Норвегії сприятиме інтеграції знань, передачі передового досвіду, методів і підходів до розвитку пов’язаного з лісами відпочинку. Партнерство спрямоване на створення навчальних закладів і модельних дослідницьких програм, заходів під відкритим небом для різних цільових груп (лісові екскурсії для школярів, студентів, людей з обмеженими можливостями, лісові літні табори, лісові фестивальні події і т.д.). Лісовий дорадчий інститут Норвегії, що працює у даній сфері з 1958 року, поширюватиме свій досвід щодо здатності підприємств лісового господарства надавати суспільству послуги, пов‘язані з сталим розвитком лісового туризму і освіти. В рамках проекту буде здійснено опитування цільових груп і проведено аналіз освітніх потреб. На основі аналізу буде розроблена освітня програма – навчальний курс з еко-туризму, лісового туризму та екологічної лісівничої освіти. Курс буде випробуваний в ході тренінгу для тренерів, у якому візьмуть участь 40 учасників зі Словаччини та України та згодом буде акредитований Міністерством освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки в рамках системи підвищення кваліфікації. На цій стадії проекту буде використано досвід норвезького партнера. 80 учасників навчальних поїздок, які відвідають об’єкти з кращими прикладами в Словаччині, Норвегії та Україні, вдосконалять свої знання та навички в області екологічного туризму та лісових туристичних послуг. Професійні лісівники, які візьмуть участь у тренінгу та навчальних поїздках, матимуть можливість використовувати нові методології для багатофункціонального ведення лісового господарства на основі кращих європейських практик та стандартів сталого управління лісами (лісової сертифікації) на користь суспільства. Лісівники, екологи, студенти факультетів лісового господарства і природних наук, що пройшли навчання, та інші зацікавлені сторони (тренери) будуть запроваджувати модельні заходи, що пропагують ідею лісів як здорового і дружнього середовища для всіх і кожного без обмежень. Демонстраційні освітні та туристичні об’єкти (пригодницька стежка, годівниці для тварин, оглядові вежі, місця спостереження за птахами, спортивні стежки для здорового способу життя і т.д.) будуть створені у співпраці з АТ Міські ліси Кошице (дивись карту No1) і церковними лісами PRO POPULO Попрад, ТОВ (дивись карту No2), а також створені у лісах поблизу Ужгорода та у Іршавському районі (дивись карту No3). Утримання туристичних маршрутів має здійснюватися силами волонтерів. Обрана лісова туристична інфраструктура буде побудована таким чином, щоб відповідати технічним стандартам для осіб з обмеженими можливостями пересування, що є доволі рідкісною ідеєю для країн Центральної Європи. Окремі об’єкти в Словаччині будуть призначені для незрячих людей, матимуть шрифт Брайля і направляючі смуги.
Спільні словацько-українсько-норвезькі освітні та туристичні заходи на основі наближеного до природи лісівництва для 120 осіб, лісовий літній англомовний табір для 40 дітей, фестиваль святкування днів лісів і міжнародна конференція сприятимуть обміну досвідом, знаннями, формальному і неформальному спілкуванню, кращому взаєморозумінню, поліпшать мовні навички, дозволять вивчити культурну і природну спадщину та ініціювати співпрацю основних груп в регіонах. Заходи будуть відкриті для всіх – у т.ч. для осіб з обмеженими можливостями, без будь-яких обмежень щодо статку, статі, релігії чи національності учасників. Цільовою групою проекту є співробітники установ лісового господарства, власники і користувачі лісів, екологи, студенти факультетів лісового господарства і природних наук, друзі природи та інші зацікавлениі сторони. Місцеві громади та органи самоврядування в країнах-сусідах виграють від проекту не тільки внаслідок створення більш сприятливих умов для дозвілля та активного відпочинку місцевих жителів в лісі, але і за рахунок поліпшення загальної спільної привабливості регіону та більш ефективної співпраці і партнерства місцевих жителів.
Спільні партнерські заходи будуть сприяти підвищенню загального розвитку лісового туризму по обидва боки кордону, взаємній промоції і передачі знань. І наостанок, але не в останню чергу – це посилить економічну і культурну співпрацю сусідніх прикордонних територій і призведе до кращого взаєморозуміння і соціальної взаємодії людей, що живуть в прикордонних районах. Ефективніше спільне використання знань в плані передачі ноу-хау з Норвегії, де заходи на свіжому повітрі в лісах і заходи з поширення знань про ліси є на високому рівні, буде доданою вартістю проекту. Обидва інститути – Лісовий дорадчий інститут Норвегії і заявник – Національний Лісовий Центр – є офіційними членами Європейського мережі лісової педагогіки, таким чином, поширення даних ідей для українських фахівців і гармонізація українських методологій з тими, які використовуються в європейських країнах, матиме важливе значення. Ще однією важливою перевагою є забезпечення доступу до лісів людей з обмеженими можливостями, що буде здійснено у співпраці з Національною радою осіб з фізичними вадами в Словацькій Республіці. Співпраця організацій, що працюють в сфері лісового господарства, охорони природи, освіти і туризму зі Словаччини, України та Норвегії також забезпечить довгострокові особисті і ділові контакти та партнерство.