Štúdijná cesta Nórsko | 6.-10.6.2016

Štúdijná cesta - Košický kraj | 20.-22.9.2016

Štúdijná cesta - Prešovský kraj | 6.-8.9.2016

Študijná cesta Ukrajina | 28.-30.9.2016